image_pdfimage_print

PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

image_pdfimage_print

Mieszkanka Solca, Pani Marianna Słomczynska, dnia 25 marca 2023r. obchodziła piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 27 marca br. do Jubilatki udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską i Panią Anną Jędraszak składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty. Pani Marianna, wychowała wspólnie z mężem 3 córki, ma 9 wnuków, 17 prawnuków i 1 praprawnuka.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Posiłek w szkole i w domu – realizacja w 2023r.

image_pdfimage_print

Gmina Krzykosy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że w roku 2023 zajmuje się realizacją zadania własnego o charakterze obowiązkowym (w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej) w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w ramach modułu 1 (przeznaczony dla dzieci i młodzieży) oraz modułu 2 (przeznaczony dla osób dorosłych) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przewidywany koszt realizacji zadania w ramach modułu 1 i modułu 2 w 2023 r. wyniesie ogółem: 87 500,00 zł przy czym udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie 17 500,00 zł. + kwota dotacji celowej przyznanej Gminie przez Wojewodę.

Informacje szczegółowe można uzyskać osobiście w siedzibie OPS w Krzykosach przy ul. Głównej 37 lub telefonicznie: 61/2851535.

 

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Komunikat Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

image_pdfimage_print

W związku z przystąpieniem po raz pierwszy do realizacji rządowego programu pt. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zaprasza do współpracy osoby chętne do pełnienia funkcji osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog

lub

  • posiadające co najmniej sześciomiesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia jeden z ww. warunków

Osoby chętne do współpracy proszę o kontakt (osobisty/telefoniczny) w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. Numer tel. 61/28-515-35.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

POSIŁEK W SZKOLE – zmiana kryterium dochodowego

image_pdfimage_print

Rodzice chcący uzyskać dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu
w roku szkolnym 2022/2023
proszeni są o składanie wniosków
(z pełną dokumentacją potwierdzającą dochód rodziny)
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

Kryterium przyznania pomocy
w formie opłacenia 1 posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu
wynosi 1.200,00 zł netto na osobę w rodzinie
(świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodu).

 

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Piękny Jubileusz – 95 lat

image_pdfimage_print

Mieszkaniec Solca, Pan Erazm Ginter, dnia 1 marca 2023r. obchodził piękny jubileusz 95-tych urodzin. Z tej okazji w tym dniu do Jubilata udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską, a także Panią Anną Jędraszak składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.