„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

image_pdfimage_print

Od stycznia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach jako jeden z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. realizuje na terenie Gminy Krzykosy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych przez rodziny borykającymi się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi. Zakres wsparcia zaproponowany w ramach projektu podyktowany jest w dużej mierze zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach wspomnianego projektu poszerzono usługi Ośrodka Pomocy Społecznej o:

  • specjalistyczne wsparcie psychologiczne w wymiarze 12 godzin miesięcznie
  • treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich (warsztaty edukacyjne prowadzone przez pedagoga)
  • indywidualne treningi umiejętności i kompetencji rodzicielskich – prowadzone przez pracowników socjalnych w środowisku rodzinnym
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna dla dzieci w postaci warsztatów plastycznych i teatralnych
Reset czcionki
Zmień kolory