Posiłek w szkole i w domu – realizacja w 2023r.

image_pdfimage_print

Gmina Krzykosy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że w roku 2023 zajmuje się realizacją zadania własnego o charakterze obowiązkowym (w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej) w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w ramach modułu 1 (przeznaczony dla dzieci i młodzieży) oraz modułu 2 (przeznaczony dla osób dorosłych) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przewidywany koszt realizacji zadania w ramach modułu 1 i modułu 2 w 2023 r. wyniesie ogółem: 87 500,00 zł przy czym udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie 17 500,00 zł. + kwota dotacji celowej przyznanej Gminie przez Wojewodę.

Informacje szczegółowe można uzyskać osobiście w siedzibie OPS w Krzykosach przy ul. Głównej 37 lub telefonicznie: 61/2851535.

 

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach