Komunikat Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

image_pdfimage_print

W związku z przystąpieniem po raz pierwszy do realizacji rządowego programu pt. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zaprasza do współpracy osoby chętne do pełnienia funkcji osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog

lub

  • posiadające co najmniej sześciomiesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia jeden z ww. warunków

Osoby chętne do współpracy proszę o kontakt (osobisty/telefoniczny) w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. Numer tel. 61/28-515-35.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach