Projekty/Granty

image_pdfimage_print

 

senior

________________________________________________________________________________________________________

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach otrzymał grant na realizację projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020r. – 30.11.2020r.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Wartość projektu: 67 599,00 zł, w tym dotacja: 60 839,10 zł

Zakres przedmiotowy grantu obejmuje:

  • zakup testów i usług związanych z przeprowadzaniem testów na obecność COVID-19 i ich weryfikację epidemiczną dla pracowników;
  • doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej;
  • zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (m.in. mat dezynfekujących, dozowników do płynów i żeli do dezynfekcji, termometrów bezdotykowych, ozonatorów);
  • wsparcie finansowe pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami, klientami pomocy i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym, domowym, zamieszkania, czy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających.
Reset czcionki
Zmień kolory