INFORMATOR Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową POWIAT ŚREDZKI

image_pdfimage_print

INFORMATOR

Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową

POWIAT ŚREDZKI

 

 

  Nazwa organizacji Adres Gmina Powiat Telefon kontaktowy E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia
  Powiat ŚREDZKI
1.       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Ul.Szkolna2

63-000 Środa Wielkopolska

Środa Wielkopolska Średzki  

519176311

61 285 86 32

61 2870640

pcprsrdawlkp@pro.onet.pl

oik@srodawlkp.epcpr.pl

Interwencja kryzysowa,

Mieszkania chronione

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, prawne ,psychologiczne,

wsparcie rodzinne, psychologiczne,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ul. Lipowa 12
Mieszkania chronione Ul.Mała Klasztorna 3
2.       Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej Ul. Sportowa 9c

63-000 Środa Wielkopolska

Środa Wielkopolska Średzki 61 285 35 80 ops@opssroda.pl pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

poradnictwo socjalne, rodzinne, zawodowe,

3.       Stowarzyszenie „ERIPIO” Ul. Sportowa 9c       63-000 Środa Wielkopolska Środa Wielkopolska Średzki 61 285 35 80 ops@opssroda.pl Poradnictwo w zakresie możliwości uzyskania pomocy ,
4.       Zespół Interdyscyplinarny Ul. Sportowa 9c            63-000 Środa Wielkopolska Środa Wielkopolska Średzki 693022366 zi.srodawlkp@02.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

5.       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul. Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

Środa Wielkopolska Średzki 61 287 06 40 um@sroda.wlkp.pl Poradnictwo w zakresie instytucji zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego , prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

6.       Stowarzyszenie Pomocy ,,Krąg” Nowe Miasto nad Wartą Dębno 14

63-040 Nowe Miasto n/Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 506362373 stowarzyszenie.pomocy.krag@gmail.com Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych z terenu powiatu średzkiego- poradnictwo prawne            i socjalne, działania edukacyjno-informacyjne,
  Gmina Dominowo            
1. Ośrodek Pomocy Społecznej                   w Dominowie Ul.Centralna 8                 63-012 Dominowo Dominowo Średzki 61 285 1941 opsdominowo@wp.pl Poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, poradnictwo prawne,                        pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

 

  Zespół Interdyscyplinarny Ul.Centralna 8                 63-012 Dominowo Dominowo Średzki 61 285 1941 opsdominowo@wp.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY DOMINOWO,,BONA FIDES”

 

Ul.Centralna 8                 63-012 Dominowo Dominowo Średzki 612851941 bonafidesdomi@wp.pl Poradnictwo psychologiczne w ramach realizowanych projektów
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul.Centralna 8                 63-012 Dominowo Dominowo Średzki 612851941 opsdominowo@wp.pl prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

 

  Gmina Krzykosy            
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach Ul.Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy Średzki 612851535 opskrzykosy@interia.pl Poradnictwo psychologiczne w ramach realizowanych projektów, praca socjalna, poradnictwo prawne, pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

 

  Zespół Interdyscyplinarny Ul.Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy Średzki 612851535 opskrzykosy@interia.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul.Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy Średzki 6128 51514 krzykosy@wokiss.pl prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

 

 

 

 

 

  Gmina Nowe Miasto n/Wartą            
  Ośrodek Pomocy Społecznej                     w Nowym Mieście nad Wartą ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-41-61 ops@gmina-nowe-miasto.pl pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, poradnictwo prawne,

  Zespół Interdyscyplinarny ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-41-61 zi.ops@gmina-nowe-miasto.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

  OPS-Punkt Interwencji Kryzysowej Boguszyn, ul. Śremska 30

63-040 Nowe Miasto n/Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-57-07 profilaktyka.ops@gmina-nowe-miasto.pl Specjalistyczne poradnictwo socjalne, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne dla dzieci i dorosłych
  OPS – Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Słoneczko” Boguszyn, ul. Śremska 30 Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-57-07 profilaktyka.ops@gmina-nowe-miasto.pl Wspieranie rodzin poprzez opiekę, wychowanie, pomoc w sytuacjach kryzysowych nad dziećmi
  Stowarzyszenie Pomocy „Płomień Nadziei” w Nowym Mieście nad Wartą ul. Jesionowa 2a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-41-61 ops@gmina-nowe-miasto.pl Pomoc terapeutyczna w zależności od realizowanych projektów, wsparcie rodzinne
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Jesionowa 2a,

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-41-61 ops@gmina-nowe-miasto.pl Poradnictwo w zakresie instytucji zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego ,prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

 

  Gmina Zaniemyśl            
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu  Łękno ul. Poznańska 12b

63-020 Zaniemyśl

Zaniemyśl Średzki 612857118 ops1990@tlen.pl pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, poradnictwo prawne,

  Zespół Interdyscyplinarny  Łękno ul. Poznańska 12b

63-020 Zaniemyśl

Zaniemyśl Średzki 612857118 ops1990@tlen.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul Średzka 9

63-020 Zaniemyśl

Zaniemyśl Średzki 612857580 kontakt@komisja.zaniemysl.pl ,prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

 

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „WUCHTA WIARY” Ul. Sienkiewicza 3

63-020 Zaniemyśl

Zaniemyśl Średzki 612857118 Zimmer.wuchtawiary@zaniemysl.pl Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży w tym prowadzenie niepublicznego przedszkola
  MIEJSCA NOCLEGOWE            
  Dom dla Bezdomnych Kobiet przy Fundacji Na Rzecz Waloryzacji Miasta Śrem Ul.Józefa Dutkiewicza 8a 63-100 Śrem Śrem Śremski 50937177

 

biuro@fundacja.srem.info -zapewnia miejsce noclegowe po wcześniejszym uzgodnieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

Tel.605745546

  SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

           
  Centrum Interwencji Kryzysowej Poznań
ul. Dolne Chyby 10
62-081 Przeźmierowo
Poznań
ul. Dolne Chyby 10
62-081 Przeźmierowo
Poznań Poznań 61 814 17 17
61 814 22 71,
sekretariat@interia.pl Zapewnia pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach 63-760 Zduny
ul. Strzelecka 10
Krotoszyn Krotoszyński tel. całodobowy: 602 384 357 sow@krotoszyn.pl(link wysyła e-mail) Zapewnia pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
  Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Rydygiera 23
64-920 Piła
Piła Pilski  67 349 09 69 sowpila@interia.pl Zapewnia pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

 

Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej