INFORMATOR ,,Kocham – Nie Krzywdzę – To Mój Wybór”

image_pdfimage_print

,, Kocham – Nie Krzywdzę  – To Mój Wybór”

 Informator

o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty pomocy dla osób stosujących przemoc domową, a w szczególności  programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie średzkim

Nazwa instytucji Adres Telefon, fax, e-mail Realizowane usługi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Szkolna 2

63-000 Środa Wielkopolska

 

Tel., fax : 61 2870640

pcprsrodawlkp@pro.onet.pl

-program  oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania przemocy   w rodzinie,

-informacje,

– poradnictwo rodzinne, prawne, socjalne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipowa 12

63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 2858632

Fax: 61 2870640

e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

-pomoc psychologiczna, terapeutyczna,

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Centralna 8

63-012 Dominowo

Tel., fax: 61 2851941

e-mail:opsdominowo@wp.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

Zespół Interdyscyplinarny ul. Centralna 8

63-012 Dominowo

Tel., fax: 61 2851941

e-mail:opsdominowo@wp.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc                 w rodzinie  w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Centralna 8

63-012 Dominowo

Tel., fax: 61 2851941

e-mail:opsdominowo@wp.pl

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc -uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Tel.,fax:61 2851535

email:opskrzykosy@interia.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

Zespół Interdyscyplinarny ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Tel.,fax:61 2851535

email:opskrzykosy@interia.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc                 w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Tel.:61 2851514

Fax:612851592

e-mail: krzykosy@wokiss.pl

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc -uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Tel. 61 2874161

Fax: 61 2874584

e-mail: kierownik.ops@gmina-nowe-miasto.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

 

Zespół Interdyscyplinarny ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Tel. 61 2874161

Fax: 61 2874584

e-mail: ops16@o2.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc                w rodzinie  ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Tel. 61 2874161

Fax: 61 2874584

e-mail: kierownik.ops@gmina-nowe-miasto.pl

– prowadzenie postępowań w stosunku do osób z problemem uzależnienia od alkoholu stosujących przemoc w rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Śremska 30

63-040 Boguszyn

Tel.61 2875707

Fax: 61 2874584

e-mail: ops@gmina-nowe-miasto.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9c

63-000 Środa Wielkopolska

Tel., fax: 61 2853580

e-mail: ops@opssroda.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

 

Zespół Interdyscyplinarny ul. Sportowa 9c

63-000 Środa Wielkopolska

Tel., fax: 61 2853580

e-mail: ops@opssroda.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc             w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ul. Lipowa 12

63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 2852218

Tel.,  fax : 61 2870640

pcprsrodawlkp@pro.onet.pl

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc -uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Ośrodek Pomocy Społecznej Łękno

Ul.Poznańska 12 b

Tel., fax.:61 2857118

e-mail:ops1990@tlen.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

Zespół Interdyscyplinarny ul. Poznańska 12B

Łękno

63-020 Zaniemyśl

Tel., fax :61 2857118

e-mail:ops1990@tlen.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc                      w rodzinie  w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ul. Poznańska 28

63-020 Zaniemyśl

 

Tel.:61 2857580

Fax:61 2857474

e-mail:sekretariat@zaniemysl.pl

e-mail:maria_dudzinska@o2.pl

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc -uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego