image_pdfimage_print

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

image_pdfimage_print

W związku ze zbliżającym się „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który przypada na 2127 lutego 2022 roku informujemy Państwa, że w niżej podanych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje o przysługujących im uprawnieniach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. przy ul. Sportowej 9c, tel. 693-022-366

 • 21 25 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS +  policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie przy ul. Centralnej 8, tel. 609-453-772

 • 21, 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka),


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Jesionowej 2a, tel. 500-581-969

 • 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Punkt Interwencji Kryzysowej w Boguszynie przy ul. Śremskiej 30, tel. 61-287-57-07

 • 24 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OIK).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy ul. Głownej 37, tel. 61-285-15-35

 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Łąkowej 2, tel. 47-77-33-340

 • 22 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS w Krzykosach + policjant).


Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. przy ul. Harcerskiej 22

 • 21 27 lutego 2022 r. – kontakt całodobowy – nr tel. 47-77-33-211, 47-77-33-213,
 • 26, 27 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (policjant), nr tel. 609-802-866.

INFORMACJA

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że wnioski
dotyczące zakresu szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
(w szczególności inwentarskich)

należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

do dnia 28.02.2022r., do godz. 16.00

 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane
w związku z zakończeniem prac komisji do spraw szacowania strat.

 

WÓJT GMINY

        (-) Andrzej Janicki

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Krzykosy, ul. Główna 37.

Czynny: w poniedziałek od 8.00-16.00; od wtorku do piątku od 7.00-15.00.

Pomoc żywnościowa

image_pdfimage_print

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach przystąpiło do złożenia wniosku o przekazanie pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Warunkiem przyznania pomocy w powyższej formie jest:

 1. spełnienie co najmniej jednej przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

(m.in. sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności)

 

 1. spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi netto:
 • 1707,20 zł dla osoby samotnej gospodarującej;
 • 1320,00 zł na osobę w rodzinie;

oraz

 1. otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
  do dnia 10 marca 2022r.

(kontakt tel. 61-28-515-35 i/lub w siedzibie OPS pod adresem: Krzykosy, ul. Główna 37)