1

PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

Mieszkaniec Pięczkowa, Pan Stefan Robak, dnia 29 lipca 2023r. obchodził piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 31 lipca br. do Jubilata udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

Pan Stefan Robak, wychował wspólnie z żoną 2 dzieci i ma 3 wnuków.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach