1

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku ze zbliżającym się „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który przypada na 2127 lutego 2022 roku informujemy Państwa, że w niżej podanych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje o przysługujących im uprawnieniach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. przy ul. Sportowej 9c, tel. 693-022-366

 • 21 25 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS +  policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie przy ul. Centralnej 8, tel. 609-453-772

 • 21, 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka),


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Jesionowej 2a, tel. 500-581-969

 • 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Punkt Interwencji Kryzysowej w Boguszynie przy ul. Śremskiej 30, tel. 61-287-57-07

 • 24 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OIK).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy ul. Głownej 37, tel. 61-285-15-35

 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Łąkowej 2, tel. 47-77-33-340

 • 22 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS w Krzykosach + policjant).


Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. przy ul. Harcerskiej 22

 • 21 27 lutego 2022 r. – kontakt całodobowy – nr tel. 47-77-33-211, 47-77-33-213,
 • 26, 27 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (policjant), nr tel. 609-802-866.