1

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że wnioski
dotyczące zakresu szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
(w szczególności inwentarskich)

należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

do dnia 28.02.2022r., do godz. 16.00

 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane
w związku z zakończeniem prac komisji do spraw szacowania strat.

 

WÓJT GMINY

        (-) Andrzej Janicki

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Krzykosy, ul. Główna 37.

Czynny: w poniedziałek od 8.00-16.00; od wtorku do piątku od 7.00-15.00.