1

Pomoc żywnościowa

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach przystąpiło do złożenia wniosku o przekazanie pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Warunkiem przyznania pomocy w powyższej formie jest:

  1. spełnienie co najmniej jednej przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

(m.in. sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności)

 

  1. spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi netto:
  • 1707,20 zł dla osoby samotnej gospodarującej;
  • 1320,00 zł na osobę w rodzinie;

oraz

  1. otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
    do dnia 10 marca 2022r.

(kontakt tel. 61-28-515-35 i/lub w siedzibie OPS pod adresem: Krzykosy, ul. Główna 37)