image_pdfimage_print

PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

image_pdfimage_print

Mieszkanka Solca, Pani Marianna Słomczynska, dnia 25 marca 2023r. obchodziła piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 27 marca br. do Jubilatki udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską i Panią Anną Jędraszak składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty. Pani Marianna, wychowała wspólnie z mężem 3 córki, ma 9 wnuków, 17 prawnuków i 1 praprawnuka.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Posiłek w szkole i w domu – realizacja w 2023r.

image_pdfimage_print

Gmina Krzykosy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że w roku 2023 zajmuje się realizacją zadania własnego o charakterze obowiązkowym (w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej) w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w ramach modułu 1 (przeznaczony dla dzieci i młodzieży) oraz modułu 2 (przeznaczony dla osób dorosłych) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przewidywany koszt realizacji zadania w ramach modułu 1 i modułu 2 w 2023 r. wyniesie ogółem: 87 500,00 zł przy czym udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie 17 500,00 zł. + kwota dotacji celowej przyznanej Gminie przez Wojewodę.

Informacje szczegółowe można uzyskać osobiście w siedzibie OPS w Krzykosach przy ul. Głównej 37 lub telefonicznie: 61/2851535.

 

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

POSIŁEK W SZKOLE – zmiana kryterium dochodowego

image_pdfimage_print

Rodzice chcący uzyskać dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu
w roku szkolnym 2022/2023
proszeni są o składanie wniosków
(z pełną dokumentacją potwierdzającą dochód rodziny)
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

Kryterium przyznania pomocy
w formie opłacenia 1 posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu
wynosi 1.200,00 zł netto na osobę w rodzinie
(świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodu).

 

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Piękny Jubileusz – 95 lat

image_pdfimage_print

Mieszkaniec Solca, Pan Erazm Ginter, dnia 1 marca 2023r. obchodził piękny jubileusz 95-tych urodzin. Z tej okazji w tym dniu do Jubilata udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską, a także Panią Anną Jędraszak składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.